Käyttöehdot

YAD STREET TEAMIN SIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Näissä käyttöehdoissa kerromme Street Teamin sivuilla julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. YAD Youth Against Drugs ry:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Vähemmän virallisen selityksen siitä mitä tietoja keräämme ja miksi, voi käydä lukemassa Street Teamin bloggauksesta.

YAD Street Teamin sivut ovat suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.


Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat YAD ry:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon. 

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan. 


Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan tietoa YAD Street Teamin toiminnasta ja tarjoamaan nuorille välineitä omaehtoiseen kansalaisvaikuttamiseen. YAD ry. tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. YAD ry. ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen. 

YAD ry. ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa sivuillamme olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Pyrimme kuitenkin moderoimaan keskustelualueen kommentteja ja ennaltaehkäisemään mahdollisuuksiemme mukaan asiattoman sisällön leviämisestä keskustelupalstalla. YAD ry:llä on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

YAD ry:lle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. 

 

Perusteet käyttäjäprofiilin poistamiselle Street Teamin sivuilta

YAD ry:llä on oikeus sulkea, poistaa ja muokata käyttäjäprofiileja, mikäli käyttäjä aiheuttaa toiminnallaan häiriötä sivustolla tai julkaisee asiatonta tai loukkaavaa sisältöä keskustelualueella, tehtävien kommenttiosioissa, tehtäväraporteissa tai pitäessään yhteyttä ylläpitoon.Henkilötietojen käsittely ja yksityisyydensuoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriselosteemme löytyy sivuston alalaidassa olevasta painikkeesta.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen. 

Sivuillamme kerätään henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tehtävämateriaalien ja palkintojen postittamiseen.

Jos kävijä lähettää YAD ry:lle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen YAD ry:lle on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten. 

Tietojenkäsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi järjestömme lukuun. Muu tietojenkäsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason YAD ry. on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Henkilörekisteritiedot voit tarkistaa Street Teamin sivuilla omasta profiilista tai lähettämällä kirjallisen tarkistuspyynnön osoitteeseen YAD Street Team, Lutakonaukio 3, 40100 Jyväskylä.